Huurder betaalt niet. Welke rechten heb ik als verhuurder?

Wat als jouw huurder de huur niet betaalt? Misschien één maand. Of misschien betaalt de huurder al drie maanden niet. Wat zijn jouw rechten dan als verhuurder? En aan welke eisen moet je volgens de wet voldoen als je de huurder wilt aanspreken op het niet-betalen van huur?

Huurder betaalt niet. Wat is de oorzaak?

Je maakt een contractuele afspraak met een huurder. Maar op een bepaald moment wordt de huur niet op tijd betaald. Dat kan één keer gebeuren. Wellicht is de huurder dit vergeten. Maar wanneer dit vaker gebeurt of wanneer dit meerdere maanden achter elkaar gebeurt, is er wat anders aan de hand. Tijd om actie te ondernemen.

Betaalt jouw huurder niet? Neem contact op met HuurrechtJuristen.nl. We hebben 15 jaar ervaring en helpen je graag.

Betalingsproblemen bij huurder

De betalingsproblemen bij de huurder kunnen meerdere oorzaken hebben.

  • Ten eerste kan dit te maken hebben met persoonlijke omstandigheden bij de huurder. Deze is bijvoorbeeld zijn of haar baan kwijtgeraakt.
  • Ten tweede kan dit te maken hebben met relationele problemen. De huurder betaalde bijvoorbeeld de huur samen met een partner. Die partner is vertrokken.

In beide situaties kun je overwegen een betalingsregeling te treffen met de huurder. Daar kun je onze brief betalingsregeling voor gebruiken. Een betalingsregeling voorstellen aan een huurder die niet betaalt, is overigens niet verplicht. Bovendien biedt dit vooral een tijdelijke oplossing. Het structurele, achterliggende probleem wordt hiermee niet opgelost.

Jouw huurder betaalt niet. Wat dan? Uitleg door Huurrechtjuristen.nl.

Discussie met verhuurder

Het kan ook zo zijn dat de huurder niet betaalt omdat deze de huur bewust niet wil betalen. De huurder heeft mogelijk een discussie met jou als verhuurder. Omdat hij of zij ontevreden is over een huurverhoging, over een reparatie die niet is uitgevoerd of over een voorziening die niet is getroffen. Natuurlijk kan een huurder ontevreden zijn. De discussie moet dan worden opgelost. Maar de huur moet in principe altijd doorbetaald worden.

Een kapotte kraan of een krakende vloer geeft de huurder niet het recht om betaling te weigeren. Maak dat ook duidelijk aan de huurder. Betaalt de huurder nog steeds niet? Dan moet je actie ondernemen. We leggen het uit.

Huur niet betaald – brief versturen

De betalingsprocedure bij een huurder die niet betaalt, is vergelijkbaar met de situatie rondom ‘regulier’ betalingsverzuim. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de niet betalende huurder een betalingsherinnering.

Voor de volledigheid: deze brief wordt ook wel sommatiebrief, laatste aanmaning of brief ingebrekestelling genoemd. En de concrete juridische term is WIK-brief.

Huurder niet betaald

Hoe je brief ook noemt, de inhoud is gelijk en wettelijk gezien strikt. Zonder aan de juiste eisen te voldoen, loop je het risico dat de brief geen juridische geldigheid heeft. Vermeld in ieder geval het volgende:

  • De betalingstermijn van 14 dagen of meer
  • Maak duidelijk dat deze termijn ingaat de dag na ontvangst van de brief
  • Geef aan dat bij het uitblijven van de betaling incassokosten gelden
  • Vertel hoe hoog deze incassokosten zijn en de eventuele btw hierover

Voldoet jouw brief niet aan de eisen, dan loopt je het risico dat deze brief geen juridische geldigheid heeft.

Ga voor juridische zekerheid: schakel HuurrechtJuristen.nl in

Het opstellen van een juridisch kloppende aanmaningsbrief is een uitdaging. Voor een inhoudelijk juiste brief bij wanbetaling kun je het beste contact opnemen met HuurrechtJuristen.nl.

HuurrechtJuristen.nl neemt incassoproblemen van verhuurders uit handen. De incassokosten van HuurrechtJuristen.nl komen bovenop de rekening. Als de huurder uiteindelijk niet betaalt, dan betaal je het incassobureau ook niet. De ervaring leert dat door het inschakelen van HuurrechtJuristen.nl 9 op de 10 betalingen alsnog worden voldaan, zonder tussenkomst van de rechter.

Daarom HuurrechtJuristen.nl

  • Procedures tegen een vast tarief
  • 16 jaar ervaring in huurrecht
  • 91, klantwaardering

Ontruiming woning bij niet betalen huur

Wil je een huurder uitzetten bij wanbetaling? Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Een rechter geeft hier echter niet zo maar toestemming voor. Een huurder moet in ieder geval drie maanden niet betalen. Of zelfs twee maanden als de huurachterstand binnen een jaar na een vorige uitspraak van de rechter opnieuw is ontstaan.

Mocht het bovenstaande van toepassing zijn, dan kan het komen tot een gerechtelijke procedure. De rechter zal in dat geval bepalen dat de huurder het verschuldigde alsnog moet betalen. Ook kan het huurcontract worden ontbonden, wat leidt tot de ontruiming/huisuitzetting.

Bouw een dossier op

Het aanspreken van een huurder die niet betaald, is een precieze activiteit waarin juridische fouten in het proces veel kosten met zich meer kunnen brengen. Overgaan tot ontruiming of huisuitzetting is bovendien niet zomaar mogelijk. Het is daarom belangrijk om een goed onderbouwd en feitelijk juist dossier op te bouwen.

Meer informatie hierover? Of hulp nodig met het opstellen van een dossier? Neem contact op met HuurrechtJuristen.nl of bel met 010 – 2681067.

Crispijn - profielfoto
Geplaatst op 31 juli 2020
Crispijn Sneevliet
Incassospecialist en jurist

Verhuurder? Blijf juridisch op de hoogte. Meld je aan.

Nieuwe huurwetgeving  ✔ Relevante adviezen Vonnissen in huurrecht. Deze onderwerpen behandelen we in onze maandelijkse nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht