Huurovereenkomst | Huurcontract ontbinden

Bij een huurcontract of huurovereenkomst ontbinden komt veel kijken. Met ruim 15 jaar ervaring kunnen wij je helpen.

Huurcontract ontbinden? Zo helpen we.

Jij wilt als verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Dat kan niet zomaar. De Nederlandse wet kent een sterke huurdersbescherming.  Denk ook aan de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Als verhuurder moet je je houden aan veel regels. HuurrechtJuristen.nl kent de huurwet als geen ander en helpt je met de ontbinding.

 • Vast tarief. Eenmalig € 999
 • Ervaren juristen
 • Gespecialiseerd in huurrecht
 • Geen dure advocaat nodig
 • Conform wettelijke regels

Ruim 15 jaar ervaring

Wij hebben ruim 15 jaar ervaring met huurovereenkomsten en huurcontracten. Ook kun je via ons een huurcontract opstellen of ons als bureau voor huurincasso inschakelen bij achterstallige huurkwesties. Huurovereenkomsten ontbinden is daarmee één van onze meerdere expertises.

Wij helpen je verder

 • Procedures tegen een vast tarief
 • 16 jaar ervaring in huurrecht
 • 91, klantwaardering

Ontbinden huurovereenkomst door verhuurder? Wanneer mag dat? 

Een verhuurder van een woning kan proberen om een huurovereenkomst te ontbinden in samenspraak met de huurder, omdat opzegging vaak niet mogelijk is. Beëindiging van het huurcontract met wederzijds goedvinden heet dat. Gaat de huurder niet akkoord? Dan moet de verhuurder het huurcontract ontbinden via de kantonrechter.

Alleen de kantonrechter kan de huurovereenkomst ontbinden.

De huurdersbescherming weegt zwaar. Ontbinding van het huurcontract is alleen mogelijk in volgende situaties, zoals genoemd in art. 7:274 lid 1 BW.

 1. Er is sprake van een huurachterstand
  Het moet gaan om een huurachterstand van drie maanden of langer. Als de huurder minder dan 3 maanden huurachterstand heeft, kan ontbinding ook worden toegewezen. In dit geval is de huurder binnen een jaar voor de zitting al een keer eerder tot betaling van huurachterstand veroordeeld.
 2. De huurder zorgt voor overlast
  Het moet hierbij gaan om (ernstige) overlast door bijvoorbeeld huisdieren, alcoholmisbruik en drugshandel. Ernstige vormen van overlast kunnen leiden tot een ontruimingsprocedure.
 3. Illegaal gebruik woning
  Het kan voorkomen dat de huurder de woning gebruikt voor illegale doeleinden. Denk hierbij aan een wietplantage. Dit biedt voldoende reden om het huurcontract op te zeggen.
 4. Er is sprake van illegale onderverhuur
  Er is sprake van illegale onderverhuur als een huurder de woning onderverhuurt en dit in de huurovereenkomst is verboden.
 5. De verhuurder heeft de woning nodig voor dringend eigen gebruik
  Het kan zijn dat de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft. Dit betekent niet dat het contract zomaar kan worden opgezegd. De verhuurder moet aan een aantal strikte eisen voldoen.
 6. Nieuwe bestemming
  De woning waarin de huurder woont, wordt gesloopt. Er komt een nieuw pand op de plek van de woning te staan. Ook dit is een reden om als verhuurder een huurcontract te beëindigen.
Huurcontract ontbinden: wanneer kan dat? Uitleg door Huurrechtjuristen.nl

Kort geding

Een rechtszaak kan maanden kan duren. Maar vaak heb je een spoedeisend belang bij snellere uitspraak, zoals bijvoorbeeld bij oplopende huurachterstanden. Je wilt namelijk niet dat de huurachterstand tijdens de procedure nog veel verder oploopt. Daarom is het vaak mogelijk een kort geding ontruiming te starten, dan heb je binnen 2 tot 6 weken een vonnis.

Voorkom een nóg hogere huurachterstand tijdens de procedure met een kort geding ontruiming. Binnen 2-6 weken vonnis.

No cure no pay juridische procedure

Schakel bij de ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter onze juristen in. Bij een ontruimingsprocedure is namelijk specialistische kennis van het complexe huurrecht en procesrecht van groot belang. Onze juristen beschikken over deze kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

Wij voeren de rechtszaak voor een vaste prijs, dus geen verrassingen. Wij werken zelfs op basis van no cure no pay wanneer er sprake is van huurachterstand, illegale onderverhuur of een wietplantage in de woning.

Zo werkt opzegging bij huurcontract ontbinden door verhuurder

Bij het ontbinden van de overeenkomst moet soms eerst het huurcontract worden opgezegd. Is er sprake van een wanprestatie, zoals bijvoorbeeld een huurachterstand of wietplantage? Dan hoeft het huurcontract niet te worden opgezegd en kan direct een rechtszaak worden gestart.

Bij de opzegging van de huurovereenkomst moet je als verhuurder rekening houden met 6 regels.

 • Houd je aan de opzegtermijn
  De opzegtermijn is tenminste 3 maanden. Voor elk jaar dat de huurder in de woning woont, komt er een maand bij. De opzegtermijn kan maximaal 6 maanden bedragen.
 • Verstuur de brief aangetekend
  Zo kun je bewijzen dat je de brief hebt verzonden.
 • Vermeld de wettelijke reden
  Dit is de juridisch gegronde reden voor de opzegging. Zorg dat je je hieraan houdt.
 • Vermeld de opzegtermijn
  Dit is de opzegtermijn van het contract.
 • Zijn er meerdere huurders?
  Stuur dan iedere huurder afzonderlijk een brief.
 • Binnen 6 weken akkoord
  Vermeld dat de huurder binnen zes weken dient aan te geven of hij of zij akkoord gaat met de opzegging van het contract.

Huurcontract ontbinden? Gebruik onze voorbeeldbrief

Fouten in de opzegging hebben juridische verstrekkende gevolgen. De opzegging kan bijvoorbeeld ongegrond worden verklaard door de rechtbank. Dat wil je voorkomen. Download daarom gratis de HuurrechtJuristen.nl voorbeeldbrief huurcontract ontbinden door verhuurder.

De huurder is het niet eens met de opzegging

Het komt vaak voor dat de huurder niet akkoord gaat met de beëindiging van de huurovereenkomst. Of dat een huurder niet reageert binnen de gestelde zes weken. Dan moet de verhuurder de huurovereenkomst alsnog laten ontbinden door de kantonrechter. In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat de huurder recht heeft op verhuiskostenvergoeding.

Gaat jouw huurder niet akkoord met de huuropzegging? Schakel HuurrechtJuristen.nl in. Wij helpen je de ontbinding van de huurovereenkomst te realiseren.

Beëindiging huurovereenkomst door huurder

Nu bekijken we de situatie vanaf de andere kant; de huurder wil de huurovereenkomst ontbinden. De opzegging van het huurcontract als huurder is in ieder geval een stuk eenvoudiger dan omgekeerd door een verhuurder. Toch gelden er ook voor de huurder bepaalde regels.

 • De huurder moet zich houden aan de opzegtermijn.
  Deze opzegtermijn is gelijk aan de periode tussen twee betaaldagen voor de huur, met een maximum van 3 maanden. Betaalt de huurder elke maand huur, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • De huurder kan op verschillende manieren opzeggen.
  Zelfs het inleveren van de sleutels zonder verder bericht wordt door de rechter als opzegging gezien. Liever wil je dat de huurder schriftelijk opzegt. Zo voorkom je misverstanden.
 • De huurder hoeft géén reden te geven voor de opzegging van het contract.
  Het geven van een reden voor de ontbinding van het huurcontract is dus niet noodzakelijk.
 • Heeft de huurder een huurcontract voor bepaalde tijd?
  Dan kan het contract pas worden beëindigd nadat de huurperiode is verstreken. Alleen bij akkoord van de verhuurder is eerder opzeggen mogelijk. Het is daarom belangrijk dat huurders de voorwaarden in het huurcontract goed begrijpen voordat ze tekenen. Dat voorkomt vervelende situaties.

Ontbinden huurovereenkomst. Zo werkt het.

Leegstandwet of tijdelijk huurcontract

Voor huurders die huren op basis van de Leegstandwet of een tijdelijk huurcontract hebben, gelden andere regels. Op de website van de Rijksoverheid staan de rechten en plichten van dit type huurders genoemd.

Laatste reviews

Edwin van Ee

2/ 10
9 april 2022

Waardeloos en onbetrouwbaar beloofde controle voeren ze niet uit doorsturen dossier naar deurwaarder duurt bijna een jaar.

Eelco R

10/ 10
8 april 2022

Zoey Baden

10/ 10
22 maart 2022

Na een wanbetaler waar ik geen raad mee wist, IntoCash in de arm genomen. Zij hebben hebben mij van A tot Z begeleid en geholpen om zo toch mijn verdiensten te krijgen. Fijn dat er mensen zijn die de juiste wegen weten en daarmee mij geholpen hebben. Top bedrijf met fijne mensen die van wanten weten en je persoonlijk bij staan.

Start chatgesprek
Stuur een bericht