Huurachterstanden voorkomen: hoe doe je dat?

Huisuitzettingen zijn een groot probleem. Een huisuitzetting heeft niet alleen financiële gevolgen voor de huurder, maar zorgt ook voor ingrijpende gevolgen voor gezinnen, met name voor kinderen.

Problemen met de huurder? HuurrechtJuristen.nl helpt je verder. Neem contact op voor de mogelijkheden

Ontwikkelingen in huisuitzettingen

Sinds 2014 daalt het aantal huisuitzettingen, zowel in de sociale als in de vrije huursector. Ook het totale openstaande bedrag aan huurachterstanden is afgenomen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen hebben steeds meer mensen moeite om financieel rond te komen.

Schulden worden complexer en zijn vaak het gevolg van meerdere schuldeisers en een oplopende schuldenlast. Het is duidelijk dat de bestaande aanpak van schulden tekortschiet vanwege knelpunten in wet- en regelgeving en de dieperliggende oorzaken van schulden.

Impact op kinderen

Huisuitzettingen hebben vooral een ingrijpende impact op kinderen. Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) stelt dat kinderen recht hebben op huisvesting, optimale ontwikkeling en een gezinsleven.

Het is van groot belang dat gemeenten beleid ontwikkelen om huisuitzettingen van gezinnen te voorkomen en de rechten van kinderen te waarborgen.

De ontruimingszeef

Een belangrijk instrument om huisuitzettingen te voorkomen is de ‘ontruimingszeef’, ontwikkeld door Stichting Eropaf!. Deze zeef verdeelt het proces van huurachterstand tot huisuitzetting in 6 fasen. Aan het begin zijn er nog tal van oplossingen mogelijk, maar naarmate het proces vordert, wordt het moeilijker om een oplossing te vinden. Desondanks blijven er zelfs in de latere fasen mogelijkheden om huisuitzetting te voorkomen.

Fase 1: de huurachterstand

De eerste fase begint wanneer er een huurachterstand ontstaat. Verhuurders kunnen proactief handelen door snel contact op te nemen met de huurder en de reden voor de achterstand te achterhalen. Belangrijk is om persoonlijk contact te maken en niet alleen administratieve stappen te zetten. Het treffen van een haalbare betalingsregeling en het beschikbaar maken van schuldhulp zijn belangrijk.

Fase 2: de deurwaarder

Als een betalingsregeling niet tot stand komt, wordt vaak een deurwaarder ingeschakeld. Het is dan van belang dat de deurwaarder sociaal incasseert, geen onnodige kosten maakt en begrijpelijke taal gebruikt. Huurders moeten juridisch advies inwinnen en kunnen recht hebben op schuldhulp en noodfondsen.

Fase 3: de rechter en het vonnis

In deze fase kan de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst eisen bij de kantonrechter. De rechter beoordeelt of dit gerechtvaardigd is, maar huurders hebben ook rechten, zoals het aanvragen van een tijdelijke opschorting. Het is cruciaal voor huurders om op de rechtszitting te verschijnen en hun bereidheid te tonen om hun financiële situatie te verbeteren.

Fase 4: na het vonnis

Na het vonnis volgt communicatie van de deurwaarder over het vertrek van de huurder. In sommige gevallen bieden verhuurders een tweede kans aan onder bepaalde voorwaarden. Een veranderende situatie van de huurder kan ook de ontruiming voorkomen.

Fase 5: de ontruiming

Als alle inspanningen om een betalingsregeling of vrijwillig vertrek te bereiken falen, volgt huisuitzetting. Dit kan nog op het laatste moment voorkomen worden door betaling van openstaande schulden, hoewel het belangrijk is om schriftelijke overeenkomsten te maken over de kosten.

Fase 6: na de ontruiming

Na de uitzetting moeten huurders opnieuw onderdak vinden, wat vaak moeilijk is vanwege schulden. Het aantal daklozen stijgt, wat de druk op maatschappelijke opvang vergroot. Investeringen in betaalbare huisvesting zijn noodzakelijk om deze problemen aan te pakken.

Alles uit de kast om huisuitzettingen te voorkomen

Stichting Eropaf! benadrukt dat alle betrokken partijen meer inspanningen moeten leveren om huisuitzettingen actief te voorkomen. Ze pleiten voor de volgende maatregelen:

 • Directe overdracht van huurovereenkomsten naar gemeenten na ontbinding door de rechter om schulden te beheren.
 • Wettelijke taak voor het vroegtijdig signaleren van dreigende schulden.
 • Verplicht persoonlijk contact tussen verhuurders en huurders bij een betalingsachterstand.
 • Gratis ondersteuning door budgetcoaches.
 • Duidelijke afspraken tussen gemeenten en verhuurders.
 • Maatschappelijke curatele als alternatief voor herhaalde financiële problemen.

Speciale aandacht voor gezinnen

Fonds Kinderhulp roept op tot extra aandacht voor gezinnen om uitzetting te voorkomen, met maatregelen zoals:

 • Projecten voor gezinnen om onder bepaalde voorwaarden in hun huis te blijven.
 • Snelle en goede herhuisvesting door gemeenten.
 • Actieve schuldhulpverlening voorafgaand aan ontruiming.
 • Verhoging van het besteedbaar inkomen voor gezinnen met een laag inkomen.
 • Investeringen in flexibele en betaalbare huisvesting.

Het voorkomen van een huisuitzetting is niet alleen een morele plicht. Het bespaart ook kosten en vermindert het menselijk leed dat een huisuitzetting met zich meebrengt. Samenwerking tussen overheden, verhuurders en hulpverleners is essentieel om deze problematiek effectief aan te pakken en de rechten van alle betrokkenen te waarborgen, met speciale aandacht voor de kwetsbare positie van kinderen.

Daarom HuurrechtJuristen

 • Procedures tegen een vast tarief
 • 16 jaar ervaring in huurrecht
 • 91, klantwaardering
Jelle Jonker IntoCash - Profielfoto
Geplaatst op 10 november 2023
Jelle Jonker
Incassospecialist en jurist
Start chatgesprek
Stuur een bericht