Geliberaliseerde huurprijs

Een verhuurder van een vrije sector woning mag in principe elke twaalf maanden de huur verhogen. Die huurprijs vrije sector is een andere naam voor geliberaliseerde huurprijs.

Problemen met huurder of verhuurder? Twijfels over je huurcontract? Neem contact op met HuurrechtJuristen.nl. Onze huurspecialisten helpen je verder.

Wat is een geliberaliseerde huurprijs?

Een geliberaliseerde huurprijs is van toepassing op woningen in de vrije sector. De verhuurder bepaalt zelf de huurprijs.

Het tegenovergestelde van deze geliberaliseerde huurprijs is een niet-geliberaliseerde huurprijs. Deze is van toepassing op sociale-huurwoningen.

Bij huurprijzen die zijn geliberaliseerd, wordt de prijs van duurdere huurwoningen niet op basis van een puntenstelsel maar op basis van vraag en aanbod bepaald. Zoals bijvoorbeeld de ligging van de woning en de huidige woningmarkt.

Controleer het zelf

Op de website van Rijksoverheid controleer je of jouw huurprijs geliberaliseerd is.

Hoogte van de (niet-)geliberaliseerde huurprijs

Voor sociale-huurwoningen geldt een maximale huurprijs. Deze wordt elk jaar aangepast. Dit heet ook wel het ‘indexeren van de huurprijs’. Voor huurprijzen van vrijesectorwoningen geldt geen maximale hoogte.

Huur boven liberalisatiegrens, maar geen geliberaliseerde woning

De zogenoemde huurliberalisatiegrens bepaalt of iemand in een vrijesectorwoning of sociale-huurwoning woont. Ligt de kale huur boven de huurliberalisatiegrens? Dan is het een vrijesectorwoning (geliberaliseerde woning). Ligt de kale huur onder de huurliberalisatiegrens? Dan is het een sociale-huurwoning.

Niet iedere woning met een huurprijs boven de liberalisatiegrens is een geliberaliseerde woning. Een huurder woont in een geliberaliseerde woning indien:

 • Het gaat om een zelfstandige woning. Een kamer kan geen geliberaliseerde woning zijn.
 • De huurder op of na 1 juli 1994 de zelfstandige woning is gaan huren voor een kale huurprijs boven de toen geldende huurliberalisatiegrens.
 • De zelfstandige woonruimte tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor het eerst is verhuurd voor een kale huurprijs boven de toen geldende huurliberalisatiegrens.

Let op: het is van belang dat huurprijs bestaat uit de kale huur. Daar komen andere kosten zoals servicekosten bovenop. Bij een all-in prijs voor de huur valt niet te bepalen of de kale huur boven de huurliberalisatiegrens ligt.

Bij HuurrechtJuristen.nl adviseren we om de huurovereenkomst op te splitsen in een overeenkomst met betrekking tot de kale huur en een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten en voorschotten. Meer weten? Neem contact op.

Contact opnemen

Hoe vaak kan de verhuurder de huurprijs vrije sector verhogen?

De verhuurder van een vrijesectorwoning mag de huur in principe één keer per twaalf maanden verhogen. Wanneer de woning is gerenoveerd of aangepast, mag de verhuurder ook tussentijds de huur verhogen. Het is belangrijk om na te gaan of er in het huurcontract een indexeringsclausule is opgenomen.

 • Huurverhoging met indexeringsclausule
  Als in een huurovereenkomst een indexeringsclausule staat vermeld, staat daarmee vast met welk percentage de huurprijs ieder jaar omhoog gaat. De huurverhogingen zijn meestal gebaseerd op de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien de indexeringsclausule is vermeld, mag de verhuurder de huurverhoging doorvoeren zonder dit voor te leggen aan de huurder. Wel moet de verhuurder duidelijk maken wat de nieuwe huurprijs wordt.
 • Huurverhoging zonder indexeringsclausule
  Staat er geen indexeringsclausule in het contract? Dan kan de verhuurder alleen een verhoging van de geliberaliseerde huurprijs voorstellen in overeenstemming met de huurder. Er wordt dan een nieuw huurcontract gemaakt.
De zogenoemde huurliberalisatiegrens bepaalt of iemand in een vrijesectorwoning of sociale-huurwoning woont.

Moet de huurder akkoord gaan met de verhoging van de huurprijs in de vrije sector?

De huurder hoeft niet in te stemmen met de verhoging van de huurprijs. Wat dan?

 1. Stemt deze inderdaad niet in, dan kan de verhuurder naar de kantonrechter gaan om de huurprijs af te dwingen óf om de huurovereenkomst te beëindigen.
 2. De kantonrechter beoordeelt wie er gelijk heeft en doet uitspraak.
 3. Dit kan betekenen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden óf dat de huurder mag blijven en daarmee ook de huurprijs gelijk blijft.

Controleer de geliberaliseerde huurprijs

Wanneer de huurder twijfelt of de huurwoning wel in de vrije sector valt, kan hij of zij de huurcommissie inschakelen. De huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt, informatie geeft en bemiddelt bij een conflict.

Wanneer huurcommissie inschakelen?

De huurcommissie inschakelen kan bij de volgende type huurovereenkomsten:

 • Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd (maximaal 2 jaar) die is ingegaan op of ná 1 juli 2016. In dat geval kan de huurcommissie tot 6 maanden na afloop van het huurcontract de huurprijs controleren.
 • Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd die korter dan 6 maanden geleden is ingegaan.

De maximale huurprijs wordt door middel van een wettelijk puntensysteem berekend. Stelt de huurcommissie vast dat de huurprijs te hoog is? Dan kunnen maatregelen met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Hierdoor kan de voorheen geliberaliseerde woning toch nog een sociale huurwoning worden.

Je weet nu wat een geliberaliseerde huurprijs is. Wanneer huurder en verhuurder het niet eens worden over de huurprijs, kan een rechter ingeschakeld worden. Neem in dat geval contact op met HuurrechtJuristen.nl en schakel onze ervaren juristen in. 

Verhuurder? Blijf juridisch op de hoogte. Meld je aan.

Nieuwe huurwetgeving  ✔ Relevante adviezen Vonnissen in huurrecht. Deze onderwerpen behandelen we in onze maandelijkse nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht