Onderhuur en onderverhuur. Wat mag wel en niet?

Verhuurder en huurder hebben een huurcontract. Maar wat als de huurder de woning of het pand onderverhuurt aan iemand anders? Mag dit zomaar?

Wat is onderhuur/onderverhuur?

De eigenaar van een woning of een pand verhuurt de ruimte aan de huurder. Zij hebben een huurcontract. Wanneer de huurder (een deel van) de woning verhuurt aan iemand anders, is er sprake van onderverhuur.

De regeling ten aanzien van de mogelijkheid voor de huurder om de verhuurde zaak geheel of ten dele aan een ander onder te verhuren is te vinden in art. 7:221 BW (algemeen), art. 7:244 BW (zelfstandige en onzelfstandige woonruimten), 7:269 BW, 7:270a BW, 7:278 BW en 7:282 BW (alleen voor zelfstandige woonruimten). Het onderverhuren van detailhandelsruimten wordt verder geregeld in artikelen 7:296 lid 3 BW, 7:297 lid 1 BW en 7:306 BW.

Wanneer is onderverhuur illegaal?

  • De onderhuur van een woonruimte is toegestaan, tenzij dit is verboden in de huurovereenkomst.
  • In de meeste huurovereenkomsten is onderhuur verboden.

Wanneer de hoofdhuurder (een deel van) de woning onderhuurt aan iemand anders terwijl in de huurovereenkomst of in de algemene bepalingen staat dat dit niet mag, dan is er sprake van het illegaal onderverhuren van de woning. De verhuurder kan dan via de rechter de huurovereenkomst met de hoofdhuurder ontbinden vanwege wanprestatie. Alleen de rechter kan de huurovereenkomst ontbinden.

Onderhuur bedrijfsruimte is niet direct illegaal

Ook de onderhuur van een bedrijfsruimte is toegestaan, tenzij in de huurovereenkomst staat aangegeven dat dit niet mag. Let hier dus goed op bij het opstellen van een huurcontract.

Onderhuur van een bedrijfsruimte is toegestaan, tenzij in de huurovereenkomst staat aangegeven dat dit niet mag.

Onderhuurcontract/onderhuurovereenkomst

Ben je als verhuurder of huurder op zoek naar een onderhuurcontract of onderhuurovereenkomst? Of wil je een onderverhuur voorbeeld contract ontvangen? Neem dan contact op met HuurrechtJuristen.nl. Onze juristen hebben specialistische kennis van het complexe huurrecht en stellen een correct onderhuurcontract/onderhuurovereenkomst op.

Onderhuurovereenkomst zelf opstellen?

Als huurder kun je natuurlijk zelf een onderhuurcontract opstellen. Het is hierbij erg belangrijk dat het contract 100% juist is opgesteld. Bij onderhuur is namelijk de hoofdhuurder aansprakelijk tegenover de verhuurder. Veroorzaakt de onderhuurder bijvoorbeeld schade? Dan is de hoofdhuurder verantwoordelijk ten opzichte van de hoofverhuurder.

Schakel daarom HuurrechtJuristen.nl in en voorkom eventuele juridische discussies met de verhuurder en onderhuurder.

Huurcontract ontbinden bij onderhuur bedrijfsruimtes en woonruimtes

Het ontbinden van het huurcontract bij onderverhuur van een bedrijfsruimte werkt anders dan bij onderverhuur van een woonruimte.

  • Overeenkomst ontbinden bedrijfsruimte

Het einde van de hoofdhuur betekent niet altijd meteen dat ook de onderhuurovereenkomst eindigt. De verhuurder kan via de rechter afdwingen dat de bedrijfsruimte wordt ontruimd. De hoofdhuurder kan dan het pand niet meer verhuren aan de onderhuurder. Loopt de onderhuurder hierdoor schade op, dan kan hij of zij deze schade claimen bij de onderverhuurder.

De verhuurder kan via de rechter afdwingen dat de bedrijfsruimte wordt ontruimd.

Overeenkomst ontbinden woonruimte

Bij een woonruimte gaat dit anders. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een zelfstandige woonruimte (woning met eigen toegang en voorzieningen) en een onzelfstandige woonruimte (zoals een kamer).

  • Gaat het om een zelfstandige woonruimte? De verhuurder is in beginsel verplicht de onderhuur met de onderhuurder voort te zetten (artikel 7:269 lid 1 BW). Het huurcontract tussen hoofdhuurder en onderhuurder blijft dus intact. Dus als de verhuurder het contract met de hoofdhuurder beëindigd, kan de onderhuurder – in principe – in de woonruimte blijven wonen.
  • Gaat het om een onzelfstandige woonruimte? Dan moet de onderhuurder de woonruimte verlaten als de hoofdhuurovereenkomst is beëindigd.

Schakel HuurrechtJuristen.nl in

Wil je als verhuurder de huurovereenkomst door de rechter laten ontbinden op basis van illegale onderverhuur? Problemen met de onderverhuurder? Of wil je advies over het onderverhuren van een bedrijfsruimte?

Onze juristen hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures en hebben specialistische kennis van het complexe huurrecht.

Jelle Jonker IntoCash - Profielfoto
Geplaatst op 25 augustus 2020
Jelle Jonker
Incassospecialist en jurist

Verhuurder? Blijf juridisch op de hoogte. Meld je aan.

Nieuwe huurwetgeving  ✔ Relevante adviezen Vonnissen in huurrecht. Deze onderwerpen behandelen we in onze maandelijkse nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht