Huurprijs bepalen vrije sector. Zo werkt het

Jij verhuurt een vrije-sector woning en je wilt de huur verhogen. Of je huurt een vrije sector woning en je wilt weten of de verhuurder zomaar de huur mag verhogen. In deze blog lees je alles over het bepalen van de huurprijs van een vrije sector woning.

Verschil vrije sector woning en sociale huurwoning

Voordat we dieper ingaan op het bepalen van de huurprijs voor vrije sector woningen, leggen we eerst uit wat een vrije sector woning precies is. Er bestaan in basis twee type huurwoningen in Nederland: vrije sector woningen en sociale huurwoningen. Het verschil hiertussen is onder andere de kale huurprijs.

 • Ligt de maandelijkse kale huur van een woning bij aanvang van het contract onder de zogenoemde huurliberalisatiegrens? De liberalisatiegrens voor 2022 bedraagt € 763,47. Dan gaat het om een sociale huurwoning. Huurders van dit type woning hebben recht op huurtoeslag.
 • Ligt de maandelijkse kale huur van een woning bij aanvang van het contract boven deze grens? Dan gaat het om een vrije sector woning. Huurders van vrije sectorwoningen komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Uitleg (niet-)geliberaliseerde huurprijs

Een geliberaliseerde huurprijs is van toepassing op woningen in de vrije sector. Het tegenovergestelde hiervan is een niet-geliberaliseerde huurprijs. Deze is van toepassing op sociale-huurwoningen.

Huurprijs berekenen sociale huurwoning

Een verhuurder van een sociale huurwoning mag niet zelf bepalen wat de nieuwe huurprijs wordt.  Voor sociale-huurwoningen geldt namelijk een wettelijk vastgestelde maximale huurprijsverhoging. Daarnaast hangt de stijging van de huurprijs af van het inkomen van de huurder.

Via de website van de Huurcommissie kan je de maximale huurprijs van een sociale huurwoning berekenen.

Huur je een vrije sector woning? Houd hier rekening mee

Verhuurders van een vrije sector woning mogen in principe wél zelf de hoogte van de huur bepalen. Huur je een vrije sector woning, en heb je dus een geliberaliseerd huurcontract, dan moet je rekening houden met de volgende punten. Let op: het gaat hierbij om zelfstandige woonruimtes.

 • De huurprijs ligt hoger dan de liberalisatiegrens van € 763,47 (in 2022). Het gaat hierbij om de kale huurprijs. De kale huurprijs en servicekosten moeten zijn gesplitst.
 • Er geldt geen maximale huurprijs voor de woning.
 • Ook geldt er geen maximale jaarlijkse huurverhoging. Dit is alleen van toepassing als dit expliciet staat vermeld in het huurcontract.
 • De huurprijs mag maximaal één keer per jaar worden verhoogd. Tussentijdse verhoging is alleen mogelijk bij kwaliteitsverbetering van de woning. Denk hierbij aan een renovatie.
 • De huurprijs wordt niet bepaald op basis van een puntensysteem.

Verhuurders van een vrije sector woning mogen zelf de hoogte van de huur bepalen.

Huurprijs bepalen vrije sector woning: hier moet je op letten

Nu vanuit de verhuurder gedacht. Jij wilt de huur verhogen. Houd rekening met de volgende punten wanneer je de nieuwe huurprijs van een vrije sector woning wilt berekenen/verhogen.

 • Je mag de huur in principe één keer per twaalf maanden verhogen.
 • Heb je de woning gerenoveerd of aangepast? Dan mag je de huurprijs tussentijds verhogen.
 • Bepaal of je in het huurcontract een indexeringsclausule opneemt.

Wat is de indexeringsclausule?

Wanneer er een indexeringsclausule is opgenomen in de huurovereenkomst, is het vastgesteld met welk percentage de huurprijs jaarlijks omhoog mag gaan. Deze verhoging is meestal gebaseerd op de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als verhuurder mag je dan huurprijs verhogen zonder dit te overleggen met de huurder. Je bent overigens wel verplicht de huurder op de hoogte te brengen van de nieuwe huurprijs.

Is de clausule niet opgenomen in het contract?

Staat er geen indexeringsclausule in het contract? Dan kan je als verhuurder alleen de huur verhogen in overeenstemming met de huurder. Gaat de huurder akkoord, dan moet er een nieuw huurcontract worden gemaakt. Gaat de huurder niet akkoord? Dan kan je als verhuurder via de kantonrechter de nieuwe huurprijs afdwingen of de huidige huurovereenkomst beëindigen.

De kantonrechter bepaalt wie er gelijkt heeft. Het kan dus ook zo zijn dat de huurder in de woning mag blijven en dat de huur niet omhoog gaat.

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het complexe huurrecht. Neem bij twijfel contact met ons op.

Opslagpercentage en markthuurpercentage

Sommige verhuurders nemen in het huurcontract ook een opslagpercentage of markthuurpercentage op.

Het opslagpercentage

Het opslagpercentage is een extra huurverhoging. Deze huurverhoging komt bovenop het percentage huurverhoging zoals deze staat vermeld in de indexeringsclausule. Dit percentage is gebonden aan een maximum.

De markthuurbepaling

De markthuurbepaling is een bepaling in het contract waarmee de huur eens in de vijf jaar in één keer kan worden verhoogd tot markthuur die op dat moment van kracht is. De markthuur is gebaseerd op de huurprijs van soortgelijke woningen die rond dezelfde tijd van de geplande huurverhoging worden verhuurd. De verhuurder moet deze markthuurprijs kunnen aantonen.

Het opslagpercentage en de markthuurbepaling kunnen ertoe leiden dat jij als huurder ineens veel meer moet gaan betalen voor jouw woning. Controleer daarom altijd goed het huurcontract voordat je deze ondertekent. Onze juridische experts kunnen jou hierbij helpen. Neem contact op.

Huurprijs vrije sector woning controleren  

Huur je een vrije sector woning en is het huurcontract korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan je controleren of de huurprijs van de woning ‘redelijk’ is. Hiervoor schakel je de Huurcommissie in.

Huurverhoging vrije sector woning controleren

De huurder van een vrije sector woning kan mogelijk controleren of het huurverhogingsvoorstel van de verhuurder binnen de wettelijk vastgestelde grens ligt. Dit kan via de indexeringscheck van het CBS.

Wanneer huurder en verhuurder het niet eens worden over de huurprijs, kan een rechter ingeschakeld worden. Neem in dat geval contact op met HuurrechtJuristen.nl. 

Crispijn - profielfoto
Geplaatst op 25 augustus 2020
Crispijn Sneevliet
Incassospecialist en jurist

Verhuurder? Blijf juridisch op de hoogte. Meld je aan.

Nieuwe huurwetgeving  ✔ Relevante adviezen Vonnissen in huurrecht. Deze onderwerpen behandelen we in onze maandelijkse nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht