NIEUWE NAAM - IntoCash.nl heet vanaf nu HuurrechtJuristen.nl

Dringend eigen gebruik

Jij verhuurt een woning of bedrijfspand, maar hebt deze plots nodig vanwege dringend eigen gebruik. Je kan dan de huurovereenkomst verbreken. Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Wat is dringend eigen gebruik?

Het wetsartikel 7:274 lid 1 BW vertelt de redenen waarom een verhuurder van een woonruimte de huurovereenkomst kan opzeggen. Eén van die redenen (lid c uit het artikel) is dringend eigen gebruik. Dit type gebruik betekent dat de verhuurder dringend zelf de woning nodig heeft. Op basis van dringend eigen gebruik kan de rechter een beëindigingsvordering toewijzen. Het huurcontract wordt hierdoor ontbonden.

Er is sprake van dringend eigen gebruik van de woonruimte in onder meer de onderstaande situaties.

 • De verhuurder moet de woning dringend zelf nodig hebben, bijvoorbeeld voor onderdak van z’n eigen gezin.
 • De woning gesloopt moet worden.
 • De woning uitvoerig gerenoveerd moet worden.

Wanneer is ontbindingen van het huurcontract wegens dringend eigen gebruik mogelijk?

Een ontbinding van het huurcontract is mogelijk wanneer de rechter bevestigt dat de huurder de woning dringend zelf nodig heeft. De nood van de eigenaar van de woning om deze zelf te gaan gebruiken, moet hoger zijn dan de nood van de huurder. Daarnaast moet er een vervangende woonruimte beschikbaar zijn voor de huurder.

Voor een succesvol beroep op dringend eigen gebruik van de woonruimte moet dus aan deze criteria zijn voldaan.

Huurcontract ontbinden? Dat kan niet zomaar. Schakel onze juristen in. Minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

Wat wordt gezien als vervangende woonruimte?

Een vervangende woonruimte wordt volgens de wet beschouwd als ‘een ruimte die geschikt is als woonruimte’. De woning hoeft dus niet precies hetzelfde te zijn als de huidige woning. Zo kan een rijtjeshuis in een dorp als vervangende woonruimte worden beschouwd voor huurders van een flat in Rotterdam. De huurprijs mag hoger liggen, maar moet wel betaalbaar blijven voor de huurder die wordt uitgezet.

Wat je zelf moet doen voordat je het huurcontract kunt opzeggen

Wil je als verhuurder de huurders uitzetten op grond van dringend eigen gebruik? Dan moet je de volgende stappen ondernemen.

 • De huurders moeten via een aangetekende brief op de hoogte worden gesteld van de uitzetting.
 • De huurders hebben een opzegtermijn van 3 maanden (plus 1 maand voor elk gehuurde jaar, met een maximum van 6 maanden).
 • In de brief moet de reden ‘dringend eigen gebruik’ zijn vermeld.
 • De huurder wordt verzocht binnen 6 weken te reageren of hij of zij het eens is met de opzegging.

Voorbeeld huurcontract opzeggen

Jij verhuurt al 3 jaar een woning aan gezin Janssen. De woning is echter verouderd. Jij wilt de woning gaan renoveren, maar dit kan niet wanneer het gezin er nog in woont. Je stuurt het gezin een aangetekend brief waarin je vermeldt dat ze wegens dringend eigen gebruik de woning moeten verlaten. Je hebt een passende woonruimte als alternatief gevonden. Het gezin moet binnen zes weken reageren op de brief en heeft 6 maanden de tijd om de woning te verlaten.

Wat als mijn huurder niet akkoord gaat met de ontbinding van het contract?

Stel, de familie Janssen uit het voorbeeld is het niet eens met de ontbinding van het contract. Volgens hen is de woning nog in prima staat en hoeft er niets gerenoveerd te worden. In dit geval kan alleen de rechter de overeenkomst ontbinden. Schakel in dit geval een incassobureau zoals Huurrechtjuristen.nl in. Het is van belang dat juristen met specialistische kennis van het complexe huur- en procesrecht jou bijstaan.

Onze juristen hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures. Schakel de hulp van onze juristen in.

De kosten van een huisuitzetting wegens dringend eigen gebruik van de woonruimte

Wanneer de huurder de woning moet verlaten vanwege dringend eigen gebruik, kan hij of zij recht hebben op een verhuiskostenvergoeding. Of dit zo is en wat de hoogte van deze vergoeding is, bepaalt de rechter. Als de huurder de woning tijdelijk moet verlaten en later weer terugkeert, heeft deze in principe maar één keer recht op verhuiskostenvergoeding.

De verhuurder heeft ook de optie om op een andere manier de verhuiskosten te vergoeden, door bijvoorbeeld de nieuwe woning op te knappen. De huurder mag zelf kiezen of hij dat wil. Hij hoeft niet met het voorstel akkoord te gaan.

Verhuiskostenvergoeding wegens dringend eigen gebruik bedrijfsruimte

Bij een 290-Bedrijfsruimte (ook wel middenstandsbedrijfsruimte) gelden ook vergoedingsregels wanneer de verhuurder het pand nodig heeft vanwege dringend eigen gebruik. De eigenaar van het pand kan de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik na een huurperiode van vijf jaar beëindigen.

 • De huurder moet kunnen aantonen dat er verhuiskosten worden gemaakt.
 • De rechter bepaalt de hoogte van de vergoeding.
 • Wanneer de vergoeding erg hoog is, kan de verhuurder er ook voor kiezen om de huurovereenkomst gewoon door te laten lopen.

Laat Huurrechtjuristen.nl procederen  

Onze juristen procederen tot ontbinding van het huurcontract tegen het vaste tarief van € 999,- excl. BTW. Voor dit bedrag voeren deze juristen de gehele procedure bij de kantonrechter (in Nederland), ongeacht de procedureduur of de hoeveelheid werk.

De kosten van derden komen daarbij voor rekening van de klant. Dit zijn het griffierecht en de deurwaarderskosten voor het langsbrengen van de dagvaarding.

Verhuurder? Blijf juridisch op de hoogte. Meld je aan.

Nieuwe huurwetgeving  ✔ Relevante adviezen Vonnissen in huurrecht. Deze onderwerpen behandelen we in onze maandelijkse nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht