Wet goed verhuurderschap: strengere verhuurregels en meer toezicht

Huurovereenkomsten schriftelijk opstellen. Huurders standaard informeren over onder meer zijn/haar rechten. Dit zijn verplichtingen van verhuurders waar binnenkort strenger op gecontroleerd gaat worden, als het wetsvoorstel goed verhuurderschap wordt aangenomen. Alle gevolgen voor verhuurders op een rij.

Waar gaat de Wet goed verhuurderschap over?

Het wetsvoorstel goed verhuurderschap is juni 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze wet wil de overheid ‘goed verhuurderschap’ stimuleren. Gemeenten krijgen meer bevoegdheid om verhuurders actief te controleren en aan te sturen op goed verhuurderschap. Met als uiteindelijke doel: huurders beter beschermen tegen misstanden bij het huren van een woning of verblijfsruimte. Denk bij deze misstanden aan discriminatie, intimidatie en huisjesmelkerij. 

Wat is ‘goed verhuurderschap’?

Goed verhuurderschap betekent dat elke huurder gelijke kansen heeft om een woning te vinden. Ook heeft het betrekking tot eerlijke huurprijzen, tijdig onderhoud aan woningen en goed contact tussen huurders en verhuurders.

Wat kunnen verhuurders verwachten?

Er komen algemene regels voor verhuurders, die samen de landelijke basisnorm voor goed verhuurdersschap vormen. Hiermee wordt het gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars gehandhaafd. Met de regels wordt onder meer gecontroleerd of:

  • Er geen sprake is van intimidatie en discriminatie door de verhuurder
  • Verhuurders de huurovereenkomst schriftelijk opstellen
  • Verhuurders de huurder(s) informeren over bepaalde zaken, zoals de rechten en plichten van de huurder(s)
  • Verhuurbemiddelaars geen dubbele bemiddelingskosten vragen

Deze regels zijn van toepassing op het volledige verhuurproces. Ook gelden ze voor woonruimtes én verblijfsruimtes (verhuur aan arbeidsmigranten).

Extra eisen aan verhuurders in kwetsbare wijken

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen gemeenten ook extra eisen stellen aan verhuurders die woningen verhuren in kwetsbare wijken. Het gaat hierbij om eisen rondom het onderhoud van de woning. Gemeenten moeten wel kunnen aantonen dat zij moeten ingrijpen vanwege de leefbaarheid of ter bescherming van kwetsbare huurders.

En in het geval van sociale huurwoningen kunnen gemeenten ook de maximale huurprijs bepalen.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het wetsvoorstel

“We zien dat de positie van woningzoekenden en huurders door het tekort aan woningen zwak is. Mensen hebben te maken met te hoge huurprijzen, achterstallig onderhoud, maar ook intimidatie en discriminatie komen voor. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke en betaalbare woning, we moeten mensen in bescherming nemen tegen verhuurders die niet het beste voorhebben met hun huurders. Daarom wil het kabinet met dit wetsvoorstel een einde maken aan de misstanden door gemeenten meer mogelijkheden te geven om harder op te treden.”

Hoe wordt er gecontroleerd?

Als de wet wordt aangenomen, gaan gemeenten toezicht houden en handhaven. Denk hierbij aan het geven van waarschuwingen, het uitdelen van boetes of, als uiterste middel, het beheer van een pand overnemen.

Daarnaast komt er per gemeente een meldpunt waar anoniem en gratis melding gemaakt kan worden van gebrekkig verhuurderschap.

Zekerheid over jouw verhuurcontract? Schakel HuurrechtJuristen.nl in

Als verhuurder moet je juridisch juist handelen. Zo zien onze juristen veel gevallen voorbijkomen van verhuurders die zelf een verhuurcontract opstellen. Of kiezen voor een standaard invulmodel. Deze contracten zorgen er voor dat verhuurders in een rechtszaak vaak aan het kortste eind trekken.

Kies voor rechtszekerheid en laat je contracten opstellen door onze juristen.

Jelle Jonker IntoCash - Profielfoto
Geplaatst op 16 augustus 2022
Jelle Jonker
Incassospecialist en jurist

Verhuurder? Blijf juridisch op de hoogte. Meld je aan.

Nieuwe huurwetgeving  ✔ Relevante adviezen Vonnissen in huurrecht. Deze onderwerpen behandelen we in onze maandelijkse nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht