Ontruimingsprocedure of woningontruiming? 4 situaties waarin verhuurder gelijk krijgt

Een ontruimingsprocedure is een lastig en soms emotioneel beladen proces. Wie heeft er gelijk? Huurder of verhuurder? In de volgende 4 situaties krijgt de verhuurder meestal gelijk en wijst de rechter een woningontruiming toe.

Bij een ontruimingsprocedure is specialistische kennis van het complexe huurrecht en procesrecht van groot belang. Onze juristen beschikken over deze uitgebreide kennis.

Wat is een ontruimingsprocedure?

Een ontruimingsprocedure is noodzakelijk als de verhuurder de huurder uit de woning wil zetten. De rechter bepaalt of de verhuurder gelijk heeft. Wint de verhuurder het proces, dan geeft de rechter een ontruimingsvonnis uit. Met een ontruimingsvonnis wordt de huurder veroordeeld tot het ontruimen van het pand binnen een bepaalde termijn.

In deze 6 gevallen kan je als huurder het huurcontract ontbinden.

Wanneer kan de huurder een ontruimingsprocedure starten?

Er zijn vier situaties waarin de verhuurder een ontruimingsprocedure start en meestal in het gelijk wordt gesteld door de rechter.

 1. Huurachterstand
  Een ontruiming van de woning vanwege huurachterstand. Het moet gaan om een huurachterstand van drie maanden of langer. Dit geldt voor zowel een huurwoning als een bedrijfspand. Wanneer de rechter bepaalt dat de verhuurder gelijk heeft en de huurder het bedrag alsnog binnen het gestelde termijn betaalt, kan de verhuurder ervoor kiezen om de ontruiming niet uit te voeren.
 2. Hennepplantage
  De huurder heeft een hennepplantage in de woning. In dit geval zal de rechter de verhuurder bijna altijd gelijk geven en de woningontruiming toewijzen. Een gerechtelijke procedure is in dit geval noodzakelijk. De huurder kan niet zomaar uit de woning worden gezet. Ook niet bij een hennepplantage. Huurbescherming en het huurcontract staan directe huisontruiming in de weg.
 3. Illegale onderverhuur
  Er is sprake van illegale onderverhuur indien de huurder de woning onderverhuurt aan iemand anders zonder expliciete toestemming van de verhuurder. Deze gebeurtenis is voldoende om een gerechtelijke procedure te starten. In veel gevallen wint de verhuurder en wordt een ontruimingsprocedure in gang gezet.
 4. Overlast door de huurder
  Bij overlast door de huurder staat de verhuurder meestal ook sterk. Het moet hierbij gaan om ernstige, herhaaldelijke en aanhoudende overlast, dat ondanks meerdere waarschuwingen en pogingen om tot een oplossing te komen, niet ophoudt. Denk hierbij aan overlast door huisdieren, alcoholmisbruik en drugshandel. Deze soort vormen van overlast kunnen tot een ontruimingsprocedure leiden.

Tips voor de verhuurder bij een ontruimingsprocedure

De emoties van de huurder kunnen tijdens de ontruimingsprocedure hoog oplopen. Huurders kunnen zich emotioneel, grillig of irrationeel gedragen. Het is daarom verstandig om een zakelijke houding aan te nemen door de zaak zo snel mogelijk aan een incassobureau uit te besteden. Hierdoor voorkom je als huurder dat je door emoties fouten maakt in het voortraject.

Ontruim niet zelf. Huur een deurwaarder in

Voer een ontruimingsprocedure nooit zelf uit. Het is wettelijk verplicht om een ontruiming door de deurwaarder uit te laten voeren. Er is altijd tussenkomst van de rechter nodig die een officieel ontruimingsvonnis uitspreekt.

Als je als verhuurder via een ontruimingsvonnis in het gelijk wordt gesteld, mag een gerechtsdeurwaarder overgaan tot uitzetting en ontruiming.

Ontruimingsprocedure, zo werkt het

Zoek naar eventuele andere oplossingen

Het is, om een openstaande schuld geïnd te krijgen, niet altijd nodig om een huurder uit te zetten via een gerechtelijke procedure. Probeer de huurder te overtuigen om de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen en deze overeenkomst vast te leggen. Hierdoor hoeft er waarschijnlijk geen rechtszaak te worden gestart. Dit kan een hoop kosten schelen.

Bovendien kan er gezocht worden naar een betalingsregeling waarbij de huurder de openstaande schuld in termijnen betaalt. Helaas zal een ontruiming soms de enige oplossing zijn.

Weigert de huurder te vertrekken nadat het huurcontract is afgelopen? Dan verblijft de huurder in de woning zonder recht of titel. Om toestemming tot ontruiming te krijgen, is het wel nodig om rechtszaak te starten. Deze zal in dit geval veel makkelijker gewonnen worden door de verhuurder, omdat de huurovereenkomst is beëindigd.

Bij HuurrechtJuristen.nl wordt 90 procent van de vorderingen zonder rechtszaak afgehandeld. Kies ook voor een minnelijke oplossing.

De kosten van een woningontruiming

De kosten van een ontruiming zijn afhankelijk van de situatie. Een daadwerkelijke ontruiming betekent dat de deurwaarder bij het gehuurde pand langs moet gaan, samen met een slotenmaker, politie en mogelijk een verhuisbedrijf. De kosten van de ontruiming kunnen hierdoor hoog oplopen. Meestal variëren de kosten van € 200 tot € 2.500.

De debiteur (de huurder van het pand dat wordt ontruimd) moet de kosten van de ontruiming betalen. Als hij of zij dit niet kan betalen, zal de deurwaarder de kosten doorrekenen aan de verhuurder. Het is daarom mogelijk dat de deurwaarder de verhuurder om een voorschot vraagt.

Om openstaande bedragen te incasseren mag de deurwaarder ook beslag leggen (bijvoorbeeld op inkomen, onroerend goed, auto’s of bankrekeningen). Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd. Ook hiervoor geldt dat de totale kosten afhankelijk zijn van de situatie en wat de deurwaarder precies gaat doen.

Verschillende kosten

Er spelen verschillende kosten een rol bij een ontruimingsprocedure.

 1. Buitengerechtelijke kosten. Dit zijn de kosten die de verhuurder mogelijk maakt voordat de rechtszaak begint. Bijvoorbeeld om via een incassobureau de huurder alsnog te laten betalen.
 2. De proceskosten.
 3. Bij de ontruiming is een (hulp)officier van justitie aanwezig. De datum van de ontruiming wordt gepland met de politie. Hiervoor betaalt de verhuurder planningskosten.
 4. De inboedel van de huurder worden in een container geplaatst. De verhuurder betaalt de kosten van de container, het transport en de opslag van de container.
 5. De deurwaarder mag de woning niet zelf ontruimen. Professionele verhuizers moeten de inboedel naar de container brengen. Deze verhuizers moeten betaald worden. Ook kunnen voorrijkosten worden gerekend.
 6. Ook is er een slotenmaker aanwezig bij de woningontruiming. Hij vervangt de sloten van de woning. Dit kost geld.
 7. De gerechtsdeurwaarder stelt een proces-verbaal op van de ontruiming. Ook dit kost geld.

Wat gebeurt er met de spullen uit de woning?

De spullen van de huurder mogen niet op straat worden gezet of weggegooid worden. Deze moeten minimaal 6 weken worden opgeslagen. Het is belangrijk dat de huurder in deze periode de verhuurder oproept om zijn of haar spullen te komen halen.

Mocht de huurder binnen de gestelde termijn zijn spullen niet ophalen, kan de verhuurder besluiten deze te verkopen of te vernietigen. Bij eventuele onenigheid over de afhandeling, is het aan te raden juridisch advies in te winnen.

Indien de spullen in beslag worden genomen en worden verkocht op een executieveiling, kan het zijn dat de verhuurder de executiekosten moet betalen.

Wat gebeurt er met aanwezige dieren/mensen in de woning?

Het kan zijn dat een deurwaarder bij een woningontruiming en uitzetting bijvoorbeeld kinderen, huisdieren of zieke mensen aantreft in de woning. De deurwaarder heeft een zorgplicht. Hij moet, eventueel in overleg met gemeentelijke instanties, opvang regelen voor de mensen en dieren. Meestal worden dieren opgehaald door de Dierenambulance.

Daarom HuurrechtJuristen.nl

 • Procedures tegen een vast tarief
 • 16 jaar ervaring in huurrecht
 • 91, klantwaardering

Schakel HuurrechtJuristen.nl in bij een ontruimingsprocedure

Bij een ontruimingsprocedure is specialistische kennis van het complexe huurrecht en procesrecht van groot belang. Onze juristen beschikken over deze uitgebreide kennis en hebben minimaal 10 jaar proceservaring in ontruimingsprocedures.

HuurrechtJuristen.nl procedeert op basis van no cure no pay. Dit betekent dat de klant niets betaalt wanneer het proces niet leidt tot ontbinding van het huurcontract (en dus woningontruiming).

HuurrechtJuristen.nl vordert in de gerechtelijke ontruimingsprocedure ook de huurachterstand, lopende huur, rente en kosten.

Crispijn - profielfoto
Geplaatst op 31 juli 2020
Crispijn Sneevliet
Incassospecialist en jurist

Verhuurder? Blijf juridisch op de hoogte. Meld je aan.

Nieuwe huurwetgeving  ✔ Relevante adviezen Vonnissen in huurrecht. Deze onderwerpen behandelen we in onze maandelijkse nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Start chatgesprek
Stuur een bericht